23 December 2010

އެއްޗެހި އޭގެ އިދިކޮޅު ތަކެތިން ތަޢާރަފްކުރުން

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ޅ ނައިފަރު
"كِتابُ التَّوحِيد" ފޮތުގައި ފޮތުގެ މުޞައްނިފު ރަޙިމަހުﷲ ބަހުސް ކުރައްވާފައިވަނީ ޝިރުކާ ބެހޭގޮތުންނެވެ. އޭގެ ޙިކުމަތަކީ އިންސާނާ ޝިރުކުން އެއްކިބާވުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އޭނާ ތައުޙީދަށް އިޤުރާރުވުމެވެ. އަދި އެހެންނޫނަސް އެއްޗެހި ތަޢާރަފްކުރާ އެތައްގޮތެއްވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއްގޮތަކީ "تُعْرَفُ الأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا" އާދެ! އެއްޗެހި އޭގެ އިދިކޮޅު ތަކެތިން ތަޢާރަފުކުރުމެވެ.
މިސާލަކަށް ފިންޏަކީ ހޫނުގެ އިދިކޮޅެވެ. ހިޔަލަކީ އަވީގެ އިދިކޮޅެވެ. ޔަޤީނަކީ ޝައްކުގެ އިދިކޮޅެވެ. އަދިވެސް މިފަދަ މިނޫން މިސާލުތަކެވެ. އެހެން ކަމުން ކިތާބުއްތައުޙީދު ފޮތުގެ مصنّف -رحمه الله تعالى- ތައުޙީދުގެ ތަޢާރަފު ކުރައްވާފައިވަނީ ޝިރުކުގެ ވައްތަރުތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވައިގެންނެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ﷲ ތަޢާލާ ގެ أُلوُهِيَّة ގައި ކުރެވޭ ޝިރުކުތަކާއި، ޝިރުކުކުރެވޭ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށް ދެއްވައި ގެންނެވެ. މާތްﷲ، އެކަލޭގެފާނުގެ މިމަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވާ އެކަލޭގެފާނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ދެއްވާށިއެވެ!

Blog Widget by LinkWithin

No comments:

Post a Comment