07 July 2013

އެންމެ ބޮޑު ފާފަ

އައްޝައިޚް އަބޫބަކްރު އިބްރާޙިމް ޢަލީ ރަޙިމަހުﷲ

އެންމެ ބޮޑު ފާފައަކީ ޝިރުކުކުރުމެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ރަސްކަންފުޅާއި އެހެން ފަރާތަކާއި އެއްވަރުކޮށްދީ އެއިލާހުގެ ރަސްކަންފުޅާ ބައިވެރި ކުރުމެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއާ އެހެން ފަރާތަކާއި ބައިވެރި ކުރުމެވެ.

ފަހެ ޝިރުކު ކުރުމުގެ ފާފައަކީ، އެފާފަ ނުފުއްސަވާނޭ ފާފަ އެކެވެ. އެހެނިހެން ފާފަ އެއިލާހު އިރާދަ ކުރެއްވި ފަރާތަކަށް ފުއްސަވާދެއްވާނެއެވެ. މާތް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ – (النساء 48)

މާނައީ: “ﷲގެ ރަސްކަންފުޅާ ޝިރުކުކުރުމުގެ ފާފަ ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ނުފުއްސަވާނެއެވެ. އަދި، އެނޫން ފާފަ އެއިލާހު އިރާދަކުރެއްވި ފަރާތަކަށް ފުއްސަވާނެއެވެ.”

އެންމެ ބޮޑު ފާފައަކީ ކޮބައިތޯ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައާ ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.(أَنْ تَجْعَلَ لِلّهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ)(الحديث مسلم)މާނައީ: “އެއީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއާ އެހެން އެއްޗަކާ ކަލޭ އެއްފަދަ ކުރުމެވެ. އެއިލާހު އެއީ ކަލޭ ހެއްދެވި އިލާހެވެ.”

މިހެން ކަންހުރިއިރު އެންމެހާ އިންސާނުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބު ވެގެންވަނި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޝިރުކުނުކޮށް ހުރިހާ މާނައެއްގައި އެއިލާހުގެ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ. އަހަރެމެން ރެއާއި ދުވާލު ކުރާ އަޅުކަން ޤަބޫލުކުރެވޭނީ އޭރުންނެވެ. ސަވާބެއް ލިބޭނީ އޭރުންނެވެ. ސުވަރުގެއަށް ވާނި އޭރުންނެވެ.

_________________________________________

ސުވާލު:
(1) އެންމެ ބޮޑު ފާފައަކި ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
(2) ޝިރުކު ކުރިމީހާގެ ފާފަ ނޫން އެހެން މީހުންގެ ފާފަ ފުއްސަވަވާނެ ބާވައެވެ؟
(3) ޝިރުކު ކުރުމުގެ ނުރައްކައު ތެރިކަން ބަޔާންކުރާ އާޔަތެއް ލިޔޭ!
(4) ޝިރުކު ކުރުމުގެ ނުރައްކައު ތެރިކަން ބަޔާންކުރާ ޙަދީޘްއެއް ލިޔޭ؟

Blog Widget by LinkWithin

No comments:

Post a Comment